Nog geen reacties

This is the end …

Open brief namens de Raad van Bestuur van Jeugdhuis Terlinden vzw.

Volgend jaar zal Jeugdhuis Terlinden 50 jaar bestaan, een reden voor een groot feest maar dan wel één met een donker randje want het zal meer dan waarschijnlijk ook ons laatste feest zijn.

Toen wij 5 jaar geleden het jeugdhuis terug overnamen met een zware financiële put en uitgebluste vrijwilligers konden wij niet verhopen dat we 5 jaar later terug een gezond jeugdhuis zouden hebben met een nieuwe generatie jonge vrijwilligers. Maar op die 5 jaar is er ook veel veranderd buiten het jeugdhuis en zodoende kregen wij wat vermoedelijk onze genadeslag zal zijn, dit najaar te verwerken.

Al vele jaren, lang van voor onze tijd, krijgt het jeugdhuis van de Vlaamse Gemeenschap de financiële middelen om inhoudelijke professionele ondersteuning voor het jeugdhuis aan te werven. Tijdens onze 5 jarige bestuursperiode werd deze regeling echter grondig hervormd, dit onder de voogdijminister Pascal Smet welke later werd opgevolgd door Sven Gatz.

Vanaf dan werden er enkel nog subsidies voor personeel toegekend voor specifieke projecten. Uit deze regeling werd ons succesvol project F.red geboren wat enkele weken terug nog zijn climax kende met de reizende fototentoonstelling en het dopjesproject ten voordele van blinde geleidehonden. F.red is een project dat onmiskenbaar een meerwaarde heeft betekend voor Aalst maar dat door de steeds strakkere regelgeving steeds minder meerwaarde bood voor het jeugdhuis zelf terwijl de administratieve last, gedragen door onze vrijwilligers, steeds groter en complexer werd.

Dit najaar kreeg F.red echter de genadeslag te verwerken na een beslissing van één enkele ambtenaar van het Vlaamse Departement jeugd welke de subsidies voor het komende jaar halveerde van een voltijdse naar een halftijdse betrekking terwijl toch nog steeds dezelfde doelstellingen dienden gehaald te worden. Door deze beslissing valt de meerwaarde voor het jeugdhuis zelf volledig in het niets tegenover de intussen haast ondraaglijke administratieve last.

Zonder professionele ondersteuning van de jeugdhuiswerking zien wij de toekomst erg somber in. Ook al is het jeugdhuis momenteel financieel gezond toch kan onze werking de kost van een medewerker niet dragen. En zonder deze professionele ondersteuning halen wij het niet.

Ons jeugdhuis bestaat dan wel uit een mooie schare jonge vrijwilligers maar deze jongeren hebben wel de begeleiding nodig die enkel een professioneel medewerker kan bieden. Want die tijd, aandacht, en begeleiding kunnen wij als  vrijwilligers met elk een fulltime job en een gezin hen niet bieden.

En daarom hebben wij als Raad van Bestuur van Jeugdhuis Terlinden vzw, met veel spijt in het hart, besloten om onze Algemene Vergadering samen te roepen op 13 januari 2017 om ofwel een ons vooralsnog onbekende oplossing te aanvaarden ofwel om voor de sluiting van het jeugdhuis te stemmen. Tot die datum zal de raad van bestuur alles in het werk stellen om te strijden voor een oplossing welke de toekomst van het jeugdhuis op een duurzame manier kan verzekeren.

Namens de Raad van bestuur van jeugdhuis Terlinden vzw

Tim Verleysen

Tom Van Caekenberghe

Bram D’haeseleer

Paul Schelck

Dieter de Conick

Jonas Van Der Cammen

Els Saedeleer

Björn De Sadeleer

En onze projectmedewerker Jurgen Van Den Berghe

Plaats een reactie